Rok za podnošenje prepisa arhivske knjige

Obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige za pravna lica koja su stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala određena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020), a rok za izvršenje ove obaveze je 30. april.

Kako je u 2022. godini 30. april subota, a javni arhivi subotom i nedeljom ne rade, primenjuje se član 80. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), kojim je određeno “ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan”.

Zbog prvomajskih praznika neradni dani su i ponedeljak i utorak, 2. i 3. maj te je prvi radni dan nakon praznika sreda 4. maj i taj dan je ujedno i poslednji dan za izvršenje obaveze predaje prepisa arhivske knjige.

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: