Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

 1. Utvrđuje se nominalni iznos mesečne osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: osnovica doprinosa), za lica iz člana 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14), koja su se uključila u obavezno osiguranje, u iznosu od dinara:
  1. 21.906;
  2. 25.035;
  3. 33.798;
  4. 40.682;
  5. 50.070;
  6. 54.452;
  7. 71.976;
  8. 79.487;
  9. 97.011;
  10. 125.176;
  11. 187.764;
  12. 250.352;
  13. 312.940.
 2. Osnovice doprinosa, iz tačke 1. ovog rešenja, primenjuju se od 1. maja 2017. godine.
 3. Ovo rešenje objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Comments