Rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2021. godinu

Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2021. godinu. Sva rešenja za porez na registrovano oružje za 2021. godinu biće predata pošti 01.12.2021. godine.

U skladu sa članom 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešenja će se smatrati dostavljenim 15-og dana od dana predaje pošti odnosno 16.12.2021. godine. Rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Poreskim obveznicima kojima se rešenje šalje u elektronsko sanduče, datum uručenja rešenja je datum slanja u sanduče, odnosno 22.11.2021. godine. To se odnosi na pravna lica i preduzetnike kojima se rešenja dostavljaju u elektronsko sanduče preko portala ePorezi i fizička lica koja imaju aktivno elektronsko sanduče na portalu eUprava.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje rešenjem utvrđuje Poreska uprava, na osnovu podataka koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je izdalo oružani list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja. Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola iznosi 3.790, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje – 18.870 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.960 dinara, a za poluautomatsku 5.600 dinara.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: