Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 7. februara da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija je pet godina zaredom niska i stabilna – u decembru je iznosila 2,0% međugodišnje, što je njena prosečna vrednost i na nivou 2018. godine. Pritom, bazna inflacija, koja se u 2018. kretala na nivou od oko 1,0%, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja su nešto ispod centralne vrednosti cilja od 3,0%, potvrđuju da su inflatorni pritisci i dalje niski. Izvršni odbor i u narednom periodu očekuje stabilno kretanje inflacije u granicama cilja (3,0 ± 1,5%).

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog dešavanja u međunarodnom okruženju. Izgledi za globalni privredni rast su nepovoljniji, a vodeće centralne banke, Sistem federalnih rezervi SAD i Evropska centralna banka, nedavno su nagovestile mogućnost da normalizacija njihovih monetarnih politika bude sporija od očekivane. Međutim, neizvesno je u kojoj meri će normalizacija biti sporija i različita od očekivanja tržišta, što bi moglo uticati na nestabilnost globalnih tokova kapitala. Takođe, moguća eskalacija tenzija u međunarodnoj trgovini mogla bi dodatno povećati nestabilnost na međunarodnom finansijskom tržištu, a time i neizvesnost u vezi s kretanjem kapitala. Pored toga, iako je cena nafte na svetskom tržištu krajem prethodne godine smanjena, faktori i na strani ponude i na strani tražnje čine neizvesnim njeno kretanje i u narednom periodu.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana, zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period. Javne finansije su drugu godinu zaredom završile u suficitu, a učešće deficita tekućeg računa platnog bilansa u bruto domaćem proizvodu u 2018. zadržano je na nivou iz 2017, uprkos povećanom uvozu za potrebe investiranja, višim cenama nafte i manjoj eksternoj tražnji. Izvršni odbor procenjuje da će domaća tražnja biti glavni faktor rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini. Pritom, investicije rastu usled unapređenja poslovnog ambijenta, realizacije infrastrukturnih projekata i povoljnih uslova finansiranja, čemu je doprinelo i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije, a potrošnja domaćinstava raste usled povoljnih trendova na tržištu rada.

Na sednici, Izvršni odbor je usvojio februarski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 13. februara. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. marta.

Izvor: Narodna banka Srbije

Comments