Primljeno 25.612 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu

Poreska uprava Republike Srbije je prema obrađenim podacima, u zakonom predviđenom roku, primila ukupno 25.612 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2018. godini ostvarili dohodak veći od 2.470.644,00 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Poreske prijave se podnose u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, primljeno je 33% prijava.

Najviše prijava podneto je od fizičkih lica sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd – ukupno 17.621 prijava, zatim sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad – 4.873 prijava i teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac – 1.713 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda 65% pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd (74 lica su domaći državljani, a 26 su strani državljani).

Najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor i inženjer, dok je 86% prijavljenih muškog pola.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 52 do oko 350 miliona dinara.

Tabelarni prikaz opština u kojima je podneto najviše prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Broj podnetih prijava u 2019. godini
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd
Čukarica 1.634
Novi Beograd 4.757
Centar 4.481
Voždovac 1.909
Zemun 1.301
Zvezdara 1.745
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad
Novi Sad 2.630
Pančevo 403
Subotica 389
Sremska Mitrovica 280
Zrenjanin 353
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac
Čačak 299
Kragujevac 536
Jagodina 189
Kruševac 180
Užice 259
Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš
Vranje 122
Zaječar 176
Leskovac 168
Niš 787
Pirot 118

Osim ovih podataka, Poreska uprava Republike Srbije neće objavljivati druge statističke podatke u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: