Primljeno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu

Poreska uprava Republike Srbije je, prema obrađenim podacima, u zakonom predviđenom roku primila ukupno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od 2.375.136 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Poreske prijave su podnošene u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, primljeno je 35 odsto prijava.

Najviše prijava podneto je na teritoriji koju obuhvata Regionalno odeljenje Beograd – ukupno 16.199 prijava. Regionalno odeljenje Novi Sad primilo je ukupno 4.341 prijavu, Regionalno odeljenje Kragujevac – 1.423 prijave, Regionalno odeljenje Niš – 1.265 prijava i Regionalno odeljenje Priština -10 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda, 73 odsto pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd. Od sto najviše iskazanih prijavljenih prihoda, 69 lica su domaći državljani, a 31 su strani državljani, dok je 90 odsto muškog pola.

Najčešća prijavljena zanimanja su menadžer, direktor i inženjer.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 40 do oko 340 miliona dinara.

Opštine Broj podnetih prijava u 2018. godini
Regionalno odeljenje Beograd
Novi Beograd 4.496
Voždovac 1.685
Vračar 1.582
Zvezdara 1.543
Čukarica 1.347
Stari Grad 1.048
Zemun 1.033
Regionalno odeljenje Novi Sad
Novi Sad 2.056
Pančevo 285
Subotica 258
Zrenjanin 258
Vršac 147
Regionalno odeljenje Kragujevac
Kragujevac 398
Čačak 157
Užice 141
Kruševac 99
Kraljevo 96
Regionalno odeljenje Niš
Niš 673
Pirot 111
Leskovac 90
Vranje 70
Bor 35

*Tabelarni prikaz opština u kojima je podneto najviše prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Osim ovih podataka, Poreska uprava Republike Srbije neće objavljivati druge statističke podatke u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu.

izvor: Poreska uprava

Comments