Predstojeći praznici

Prema članu 2, tačka 2, Zakona o državnim i verskim praznicima u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS, broj 43/01, 101/07 i 92/2011)

Vaskršnji praznici se praznuju počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa. U skladu sa Zakonom, Vaskršnji praznici su neradni dani za sve zaposlene u Republici Srbiji, bez obzira na versku pripadnost.
Ove godine, Vaskršnji praznici se slave u periodu od 26. aprila pa do 29. aprila.

U skladu sa članom 4, tačka 2 Zakona, katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane Uskršnjih praznika, počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema Gregorijanskom kalendaru.
Ove godine, Uskršnji praznici se slave u periodu od 19. aprila do 22. aprila.

Bitno je istaći da se na Vaskršnje, odnosno Uskršnje praznike ne primenjuje sledeća zakonska odredba: „ako praznik padne u nedelju ne radi se prvog narednog radnog dana“.

Podsećamo poslodavce da u skladu sa odredbama Zakona o radu, član 108, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po Zakonu neradan dan, imaju pravo na uvećanu zaradu u visini koja je utvrđena opštim aktom poslodavca, a najmanje 110% od osnovice.
Na osnovu navedenog prilikom obračuna zarade za mesec mart i april, potrebno je obratiti pažnju da li su zaposleni radili za dane praznika ili ne.

Takođe, privredna društva i preduzetnici trebalo bi da istaknu radno vreme za vreme navedenih praznika.

Comments