Pomeren rok za dostavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu

Na sednici Vlade (održane 16. aprila 2020. godine) usvojena je Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u nastavku: Uredba). Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 57/20, od 16. aprila 2020. godine.

Uredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku RS, što znači 16. aprila 2020. godine.

Uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za vreme vanrednog stanja, i to rokova za:

  • održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva,
  • dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika za 2019. godinu,
  • podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti, kao i
  • važenje licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti.

Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Rokovi iz (starog) Zakona o računovodstvu pomeraju se prema sledećem kalendaru:

  • rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja.

Rok iz stava 1. tačka 1) ovog člana shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

Rokovi za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica pomeraju se na sledeći način:

  • obveznici poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini – u roku za predaju godišnjeg finansijskog izveštaja, što znači u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • obveznici poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period različit od kalendarske godine – u roku za predaju godišnjeg finansijskog izveštaja.

Uredbom je propisano i pomeranje roka za predaju poreske prijave za porez na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, i to na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Ipak, u ovom delu Uredba je doneta sa zakašnjenjem, jer je rok za predaju poreske prijave preduzetnika istekao 15. aprila, dan pre donošenja Uredbe. Drugim rečima, ako je postojala namera da se i ovaj rok odloži, Uredba je trebalo da bude doneta bar nekoliko dana ranije.

Rokovi iz člana 7. Zakona o reviziji koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Do dana isteka roka od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe.

Rokovi iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji ističu za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Izvor: pktatic.rs

Comments