Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se do 16. maja 2022. godine.

Podsećamo da je obrazac PPDG 2R izmenjen u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. Glasnik RS” br. 118/2021). Suštinska izmena Obrasca odnosi se na predviđanje polja za unos podataka o dodatnom umanjenju za obveznika koji ima manje od navršenih 40 godina života u koje se unosi iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: