Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2019. godinu

Ministarstvo finansija objavilo je na svom sajtu Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2019. godinu sa instrukcijama za utvrđivanje visine poreza.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. maja 2020. godine.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Obveznici su i nerezidenti – za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: