Obaveštenje za PDV obveznike – pretežne izvoznike

Obaveštavamo poreske obveznike da je krajnji rok za podnošenje finansijskih izveštaja 04. avgust 2020. godine, do kada treba da podnesu i obrazac PID PDV sa poreskom prijavom za period u kome su podneli finansijski izveštaj.

Na primer, ukoliko mesečni PDV obveznici finansijski izveštaj podnesu 4. avgusta 2020. godine, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za period od 1. do 31. avgusta treba da podnesu do 15. septembra 2020. godine.

Ukoliko mesečni PDV obveznici finansijski izveštaj podnesu najkasnije do 31. jula, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za obračunski period 1. juli do 31. juli treba da podnesu najkasnije do 17. avgusta.

Tromesečni PDV obveznici koji finansijski izveštaj podnesu u periodu od 1. jula do 4. avgusta 2020. godine, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za treći kvartal (1.7.-30.09.2020) podnose najkasnije do 15. oktobra.

I mesečni i tromesečni PDV obveznici zadržavaju status pretežnog izvoznika po podnetim i odobrenim PID PDV obrascima za prethodnu godinu do roka za podnošenje PID PDV obrasca u tekućoj godini.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: