Nove izmene SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji još jednih u nizu novih izmena, odnosno ispravki Sistema elektronskih faktura (u nastavku: SEF) i ažurirano je Interno tehničko uputstvo.

U nastavku prenosimo objavljene izmene SEF-a:

 • omogućena je automatska registracija privrednih društava u SEF – implementiran je mahanizam za automatsku registraciju svih privrednih društava koji nisu budžetski korisnici, a koji ispunjavaju sve zahtevane uslove u smislu konzistetnosti podataka, i nisu već registrovani na SEF-u;
 • omogućeno filtriranje po datumu kod pretrage pojedinačnih i zbirnih evidencija PDV-a – dodata je mogućnost za filtriranje rezultata po datumima na API pozive za pretragu Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a. Ova izmena je prikazana na stranicama 70, 77 i 152 Internog tehničkog uputstva;
 • omogućena evidencija prometa u stranoj valuti – omogućeno je kreiranje dokumenta u stranoj valuti. Ukoliko korisnik odabere stranu valutu potrebno je i da unese kurs dinara prema toj valuti kako bi sistem preračunao i prikazao osnovicu i PDV u dinarima. Ova izmena je prikazana na stranici 208 Internog tehničkog uputstva. Pored toga, na portal eFaktura postavljen XML primer fakture sa prometom u stranoj valuti.

Pored toga, izvršene su i određene ispravke SEF-a:

 • sa PDF dokumenta je uklonjena labela “Obračunati PDV u RSD”;
 • u polje za unos popusta na nivou stavke više nije moguće uneti broj sa više od dve decimale;
 • kada se u kontakte dodaje korisnik javnih sredstava u polje predviđeno za matični broj se više ne upisuje JBKJS;
 • onemogućeno je da se promeni status dokumenta iz “Greška prilikom slanja” u “Nacrt”;
 • dodata je poruka o grešci za korišćenje specijalnih karaktera u komentarima koji nisu prihvaćeni od strane CRF-a;
 • omogućeno je ažuriranje podataka o privrednom subjektu iz nadležne institucije i u slučajevima kada neki od podataka ne postoji u nadležnoj instituciji;
 • ispravljena slovna greška kod poruke obaveštenja da će započeti preuzimanje dokumenta;
 • uklonjeno je polje “Servisni ID”;
 • polje “Model po pozivu na broj” je ograničeno na 2 karaktera i prihvata samo brojeve. Navedena izmena je prikazana na stranici 215 Internog tehničkog uputstva;
 • uklonjena je greška koja se pojavljivala nakon što se izvrši zamena “Osnova za izuzeće/oslobođenje od PDV-a” posle ažuriranja nacrta dokumenta.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: