Nove ispravke u SEF-u i ažurirano Interno tehničko uputstvo

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji nove hitne ispravke Sistema elektronskih faktura i ažurirano Interno tehničko uputstvo.

Reč je o još jednom paketu u nizu izvršenih izmena, odnosno ispravki nakon postavljanja produkcione verzije Sistema elektronskih faktura (nakon 11. aprila 2022. godine), odnosno nakon početka obavezne primene Zakona o elektronskom fakturisanju (nakon 1. maja 2022. godine).

U nastavku prenosimo najvažnije objavljene izmene, odnosno ispravke Sistema elektronskih faktura:

 • omogućeno je storniranje odbijene fakture;
 • dodat je mehanizam za registraciju novog administratorskog korisnika za kompaniju u CRF-u;
 • izvršena je izmena naziva odeljka “Poreske kategorije” u “Osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV-a”;
 • polje “Broj modela” promenjeno je u “Broj modela poziva na broj”;
 • dodat je mehanizam za ažuriranje podataka o kompaniji;
 • dodata je validacija Matičnog Broja i Poreskog Identifikacionog Broja (PIB) u XML-u;
 • dodata validacija za poziv na broj u XML-u;
 • dodata je politika privatnosti na stranici za prijavu;
 • izvršeno je dodatnih 29 ispravki u Sistemu elektronskih faktura, od kojih izdvajamo:
 • sklonjena je validacija za period između datuma prometa i datuma dospeća;
 • korigovan tekst za poresku kategoriju “E” na PDF prikazu fakture – prikazuje se sledeći sadržaj: “Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV“;
 • omogućeno je dodavanje avansa kod pojedinačne evidencije PDV-a;
 • osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV-a “PDV-RS-61” je iz poreske kategorije Z premešten u poresku kategoriju O;
 • izvršena je ispravka što je korišćena pogrešna adresa kompanije na PDF-u;
 • izvršena je ispravka da odbijanje knjižnog odobrenja/zaduženja na strani primaoca nije ažuriralo iznose na izvornoj fakturi na CRF-u;
 • izvršena je ispravka greške da na zbirnoj evidenciji PDV-a, PDV nije dobro obračunat ako osnovica sadrži cifru 2;
 • izvršena je ispravka što pošiljalac fakture nije mogao da skine PDF i što se gubilo dugme za preuzimanje fajla, kada je dokument poslat sa prilogom;
 • izvršena je ispravka što kalkulacija PDV-a nije bila tačna kada je naveden više od jednog proizvoda;
 • skinut je limit na dužini naziva i cene po jedinici mere kod dodavanja novog proizvoda u šifarnik proizvoda;
 • izvršena je ispravka da se neke kategorije oslobođenja od PDV-a nisu prikazivale ispravno na PDF-u;
 • izvršena je ispravka kada se preko API šalje XML sa identifikatorom objekta, da on nije prikazivan na detaljima fakture i u PDF-u;
 • izvršena je ispravka da Link za avanse registrovane na SEF-u nije radio;
 • izvršena je ispravka da se fakture u statusu “Nova” nisu prikazivale u listi izlaznih faktura;
 • datum plaćanja na konačnom računu koji se odnosi na datum plaćanja avansa se pomerao za jedan dan, kad se radi preko API-ja, što više nije slučaj;
 • izvršena je ispravka kod referenciranja Knjižnog odobrenja/zaduženja na fakturu koja je u CRF, a nije u SEF-u;
 • omogućen je unos broja računa pošiljaoca bez ograničenja broja karaktera.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: