Neizvršene obaveze pravnih lica i preduzetnika u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 3. novembra 2015. godine, sledeću vest:

Neizvršene obaveze pravnih lica i preduzetnika u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Agencija za privredne registre (APR) još jednom podseća sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, da su u skladu sa navedenim Zakonom bila dužna izvršiti svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014, u roku do 30.06.2015, a ukoliko svoju obavezu iz nekog razloga nisu izvršili u navedenom roku, isto mogu učiniti najkasnije do 31.12.2015. godine.

Istovremeno, podsećamo sva pravna lica i preduzetnike, koji su sastavili i dostavili podatke za statističke i druge potrebe u skladu sa članom 35. Zakona, a nisu ispunili obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. u skladu sa članom 33. i 34. Zakona, da isto mogu učiniti takođe u napred navedenom roku.

Posebno, skrećemo pažnju onim obveznicima u čijim su finansijskim izveštajima za 2014. utvrđeni odgovarajući nedostaci i kojima su poslata obaveštenja, da iste otklone u predviđenim rokovima, odnosno da svoju obavezu otklanjanja utvrđenih nedostataka izvrše najkasnije do kraja novembra, u suprotnom Agencija je u obavezi da iste javno objavi na svojoj internet strani kao nepotpune i računski netačne finansijske izveštaje za 2014.

Takođe, obaveštavamo sva pravna lica (mala, srednja i velika), koja su redovne godišnje finansijske izveštaje sastavila i dostavila bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika (papirna forma), što je suprotno zakonu i o čemu su dobili dopis, da svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. izvrše takođe najkasnije do 31.12.2015. u elektronskoj formi sa kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2014. godinu, obveznici mogu pratiti u odeljku Finansijski izveštaji, link „Pretraga izveštaja za 2014“.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na broj 011 2023 350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: