Najviša i najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2020. godinu

U “Službenom glasniku RS” broj 88/2019 objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine iznosi 73.718 dinara i služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2020. godini.

Najvišu mesečnu osnovicu čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najviša mesečna osnovica u iznosu od 368.590 dinara, na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 01.01.2020. godine.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi utvrđuje se najniža mesečna osnovica u iznosu od 25.801 dinara, na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje počev od 01.01.2020. godine.

Comments