Moja prva plata – šansa za mlade, ali i za poslodavce

Zapošljavanje mladih stimulisano je pokretanjem programa “Moja prva plata”.

Program “Moja prva plata” bliže regulišu Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih i Javni poziv NSZ.

Cilj programa je da mladi dobiju šansu da se stručno usavrše, osposobe za samostalan rad i na taj način postanu kompetitivni i privlačni kandidati na tržištu rada.

Poslodavac angažuje lice bez zasnivanja radnog odnosa, i pri tome nema obavezu da lice nakog završetka projekta zadrži u radnom odnosu.

Program traje 9 meseci, a tokom trajanja programa NSZ:

  1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom
    mesečnom iznosu od:

    • 20.000,00 RSD za lica sa srednjim obrazovanjem
    • 24.000,00 RSD za lica sa visokim obrazovanjem
  2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom.

Pored navedenog iznosa novčane naknade poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva.

Program “Moja prva plata” realizovaće se prema sledećem rasporedu:

17. avgust Objavljivanje javnog poziva
17. avgust – 25. septembar Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija
1. oktobar – 15. oktobar Prijava kandidata na pozicije
16. oktobar – 31. oktobar Selekcija kandidata
1. novembar – 7. novembar Konačna lista kandidata po pozicijama i poslodavcima
8. novembar – 7. decembar Potpisivanje ugovora i početak usavršavanja

Tehnički aspekt prijave za učešće na konkursu:

Za poslodavce, odnosno za lice koje je u APR-u ovlašćeno ispred poslodavca (zakonski zastupnik), je neophodna upotreba kvalifikovanog elektronskog sertifikata kako bi se uspešno izvršila prijava u program “Moja prva plata”.

Marko
Marko Šukara, AKTIVA sistem

Relevantni propisi:

Korisni linkovi:

Comments