Minimalna cena rada za 2023. godinu

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2023. godine, kojom se minimalna cena rada od 1. januara 2023. godine uvećava za 14,3 odsto, odnosno sa 201,22 dinara po radnom času na 230 dinara.

Neto minimalna zarada za isplate u toku 2023. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 36.800 dinara,
  • za mesec sa 168 radnih sati: 38.640 dinara,
  • za mesec sa 176 radnih sati: 40.480 dinara,
  • za mesec sa 184 radnih sati: 42.320 dinara.

Minimalna cena rada utiče na visinu minimalne zarade. Podsećamo da je u skladu sa članom 111. stav 5. Zakona o radu poslodavac dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. To znači da se na sve zarade isplaćene u januaru 2023. godine primenjuje nova minimalna cena rada, uključujući i neisplaćene zarade iz 2022. godine. Prema tome, ukoliko poslodavci isplate sve neisplaćene zarade, uključujući i decembarsku zaradu, do kraja 2022. godine u tom slučaju će moći da primene tekuću minimalnu cenu rada koja iznosi 201,22 dinara po radnom času.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: