Minimalna cena rada za 2021. godinu

U Službenom glasinku RS broj 116/20 od 16.09.2020. godine objavljena je Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine.

Nova minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara (neto) po radnom času.

Minimalna cena rada utiče na visinu minimalne zarade. Podsećamo da je u skladu sa članom 111. stav 5. Zakona o radu poslodavac dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. To znači da se na sve zarade isplaćene u januaru 2021. godine primenjuje nova minimalna cena rada, uključujući i neisplaćene zarade iz 2020. godine. Prema tome, ukoliko poslodavci isplate sve neisplaćene zarade, uključujući i decembarsku zaradu, do kraja 2020. godine u tom slučaju će moći da primene tekuću minimalnu cenu rada koja iznosi 172,54 dinara po radnom času.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: