Koji troškovi se nadoknađuju iz dnevnice isplaćene na službenom putovanju?

Zakonom o radu je propisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu. To znači da se zaposlenom nadoknađuju troškovi smeštaja, prevoza, ishrane i ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem.

Službeno putovanje jeste putovanje na koji se zaposleni šalje da, po nalogu poslodavca, izvrši službeni posao van mesta rada.

Poslodavac opštim aktom (pravilnikom, ugovorom o radu) određuje visinu dnevnice, način isplate (u vidu akontacije ili po konačnom obračunu), koji troškovi se nadoknađuju na službenom putu i slično.

Iz dnevnice se pokrivaju:

  • troškovi ishrane i
  • gradskog prevoza u mestu boravka na službenom putu.

Neoporezivi iznosi za dnevnice su:

  • dnevnice za službeno putovanje u zemlji – do 3.012 dinara po osnovu cele dnevnice, odnosno do 1.506 za polovinu dnevnice;
  • dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo – do 50 evra dnevno po osnovu cele dnevnice, odnosno do 25 evra za polovinu dnevnice.

Zaposlenom pripada jedna dnevnica ukoliko je na službenom putu proveo duže od 12 časova, a kraće od 24 časa. Ukoliko je na putu proveo između 8 i 12 časova, pripada mu pola dnevnice. Za vreme kraće od 8 časova zaposleni nema pravo na dnevnicu.

Ukoliko službeni put traje nekoliko dana, zaposlenom pripada jedna dnevnica na svaka 24 časa. Na primer, ako je zaposleni na službenom putu proveo ukupno 81 čas, ima pravo na 3 cele plus jednu polovinu dnevnice.

U praksi se može desiti da poslodavac pored dnevnice nadoknađuje zaposlenom i troškove ishrane prema priloženim računima (na primer ručak u restoranu plaćen biznis karticom). U tom slučaju se za primenu neoporezivog iznosa moraju sabrati iznos isplaćene dnevnice i ukupni troškovi ishrane nadoknađeni iz sredstava poslodavca.

Primer

Zaposleni je za jedan dan proveden na službenom putu dobio 3.000 dinara dnevnice i biznis karticom je platio ručak u restoranu u iznosu od 2.000 dinara.

Opis Iznos RSD
Dnevnica za jedan dan 3.000
Troškovi ishrane 2.000
Ukupno 5.000
Neoporezivi iznos 3.012
Neto oporezivi prihod 1.988
Porez 220,89

Ukoliko se radi o ručku sa poslovnim partnerima, ovaj trošak se može priznati kao trošak reprezentacije, a ne kao trošak ishrane na službenom putu, te je u celosti neoporeziv (u smislu poreza na dohodak građana).

Da li se doručak smatra troškom ishrane u slučaju korišćenja hotelske usluge ND (noćenje sa doručkom)? Prenoćište zajedno sa doručkom se smatra troškovima smeštaja. Dakle, trošak doručka (za razliku od ručka i večere u hotelu) se ne smatra troškom ishrane.

Kao što je već navedeno, iz dnevnice se takođe nadoknađuju troškovi gradskog prevoza u mestu boravka na službenom putu. Međutim, kakav tretman imaju troškovi taksi prevoza od aerodroma do hotela u kome je zaposleni smešten? Ovaj trošak se smatra troškom prevoza na službenom putu i u celosti je neoporeziv. Sa druge strane, ukoliko zaposleni koristi taksi prevoz u samom mestu boravka, na primer od hotela do mesta sastanka, onda se taj trošak nadoknađuje iz dnevnice pri čemu se porez ne plaća do neoporezivog iznosa, a preko se plaća po stopi od 10%.

Za kraj navodimo da poslodavac ne može zaposlenom uskratiti pravo na dnevnicu na službenom putu, niti se zaposleni istog može odreći.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: