Izveštavanje NBS – rok 10. oktobar

Rezidenti su dužni da do 10. oktobra 2020. godine dostave Narodnoj banci Srbije izveštaje koji se odnose na spoljnotrgovinske i devizne aktivnosti. Načešće su u pitanju sledeći izveštaji:

  • izveštaj o potraživanju rezidenata po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana za četvrti kvartal (obrazac P-1);
  • izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana za četvrti kvartal (obrazac O-1);
  • izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji za četvrti kvartal (obrazac DI1).

Detaljnije o propisima i uputstvima za popunjavanje obrazaca P1 i O1 možete pročitati ovde.

Detaljnije o propisima i uputstvima za popunjavanje obrasca DI1 možete pročitati ovde.

Zakon o deviznom poslovanju propisuje obavezu izveštavanja, ali ne konkretizuje koji su izveštaji u pitanju već je to regulisano podzakonskim aktima. Koji su to podzakonski akti i koji su još propisani izveštaji koji se dostavljaju pogledajte na sajtu NBS.

Povezani tekstovi:

Comments