Iz registra se brišu privredna društva kod kojih je okončan postupak prinudne likvidacije

Privredna društva kod kojih je Agencija za privredne registre pre dva meseca pokrenula postupak prinudne likvidacije biće u narednim danima obrisana iz Registra privrednih subjekata, zbog okončanja postupka.

Registrator nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata donosi akta o brisanju, na osnovu kojih se privredna društva brišu iz registra po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 547. Zakona o privrednim društvima, na osnovu procedure propisane Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Posledice brisanja privrednih društava posle okončane prinudne likvidacije su da imovina brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva.

Članovi društva svoje odnose u pogledu imovine uređuju ugovorom, pri čemu svaki član društva može da traži od nadležnog suda da izvrši podelu te imovine u vanparničnom postupku.

Nakon brisanja iz registra, članovi društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kojima su propisane odgovornosti članova društva u slučaju likvidacije.

Podsetimo, APR je 31.12.2018. godine na svojoj internet stranici objavio oglase, odnosno obaveštenja kod oko 23.000 privrednih društva da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvima, pre svega zbog toga što društva nisu dostavila finansijske izveštaje nadležnom registru do kraja 2017. godine za prethodne dve uzastopne godine.

Po isteku roka od 90 dana od dana objave oglasa, registrator privrednih subjekata je po službenoj dužnosti pokrenuo postupke prinudne likvidacije i objavio oglas o prinudnoj likvidaciji, koji je na internet stranici Registra privrednih subjekata bio javno objavljen 60 dana, kako bi sva zainteresovana lica mogla da se upoznaju sa navedenom promenom. Tim društvima je promenjen i status u registru – iz „aktivan“ u „u prinudnoj likvidaciji“.

Nakon što je istekao navedeni rok, registrator je pristupio donošenju akata o pokretanju postupka brisanja privrednih društava po službenoj dužnosti, na osnovu kojih će u narednim danima iz Registra privrednih subjekata biti brisana sva privredna društva kod kojih je okončan postupak prinudne likvidacije.

Zahvaljujući elektronskom vođenju registra i automatizaciji poslova u APR-u ceo postupak biće završen u narednih par dana.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: