Ističu zakonski rokovi za podnošenje FI i PPPDP

Podsećamo sve obveznike dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, čija je poslovna godina identična sa kalendarskom, da su dužni da dostave finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre do 30. juna 2017 (član 33 Zakona o računovodstvu).

Za pravna lica poslednji dan za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za porez na dobit u toku redovnog poslovanja (bez statusnih promena) jeste 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvđuje porez (član 63 Zakona o porezu na dobit pravnih lica).

Ovo godine 180 dana se navršava 29. juna 2017.

Podsećamo sve obveznike da se pomenuti izveštaji i prijave podnose elektonski uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za APR potreban je validan sertifikat koji glasi na zakonskog zastupnika pravnog lica, a poresku prijavu PPPDP može da podnose da podnese i za to opunomoćeno lice (uz upotrebu PEP obrasca).

Autor: Marko Šukara

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: