Ističe rok za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja

Agencija za privredne registre podseća sva matična pravna lica koja nisu izuzeta od obaveze sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu saglasno Zakonu o računovodstvu, da u sredu 04. maja 2022. godine ističe rok za njihovo dostavljanje Agenciji. Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, taj rok ističe četiri meseca od datuma bilansa.

Posebnom informacionom sistemu putem kojeg dostavljaju finansijske izveštaje sastavljene na 31.12.2021. godine i kasnije, obveznici mogu pristupiti isključivo korišćenjem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.

Ukoliko obveznici odluče da uz finansijski izveštaj istovremeno ne dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, navedeno mogu učiniti putem odvojenog zahteva najkasnije do 31. jula 2022. godine, nakon javnog objavljivanja finansijskog izveštaja na internet stranici Agencije kao potpunog i računski tačnog.

Detaljne informacije o podnošenju navedene vrste izveštaja dostupne su na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja. Osim toga, za rešavanje konkretnih pitanja, obveznici se mogu obratiti na sledeće mejl adrese:

  • obveznicifi@apr.gov.rs – radi ažuriranja statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku;
  • sd@apr.gov.rs – radi rešavanja pitanja u vezi sa primenom Posebnog infromacionog sistema Agencije, pristupa istom ili problema u vezi sa potpisivanjem zahteva, odnosno dokumentacije;
  • finizvestaji@apr.gov.rs za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem izveštaja.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: