Isticanje podataka u objektu u kojem se obavlja delatnost

Zakonom o privrednim društvima je isključivo za preduzetnike propisano da su dužni da istaknu svoje poslovno ime u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu poslovanja, osim u slučaju kada obavljaju delatnost van određenog prostora (po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.), kada je po prirodi same delatnosti takvo obavljanje delatnosti jedino moguće ili uobičajeno.

Za privredna društva ovaj zakon ne propisuje obavezu isticanja podataka o svom poslovnom imenu, niti su propisane bilo kakve kazne po osnovu privrednog prestupa ili prekršaja ukoliko se podaci ne istaknu.

Ipak, skrećemo pažnju na to da postoje određeni sektorski zakoni koji propisuju da su privredni subjekti dužni da istaknu svoje podatke na propisanom mestu. U nastavku ih navodimo.

Zakon o trgovini

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne:

 • poslovno ime,
 • matični broj,
 • adresu sedišta,
 • adresu prodajnog objekta i
 • radno vreme.

Zakon o turizmu

Turistička agencija je dužna da na ulazu u sedište vidno istakne:

 • poslovno ime i
 • matični broj.

Turistička agencija je dužna da na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, istakne:

 • poslovno ime,
 • sedište,
 • matični broj i
 • naziv ili oznaku ogranka odnosno izdvojenog mesta.

Na ulazu u turističku agenciju je obavezno istaći i oznaku organizatora putovanja sa kategorijom licence, odnosno oznaku posrednika, kao i radno vreme.

Ista pravila važe i za pružaoce usluga iznajmljivanja motornog vozila A i B kategorije bez vozača (rent-a-car).

Zakon o ugostiteljstvu

Ugostitelj je dužan da na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne:

 • poslovno ime,
 • sedište,
 • matični broj,
 • naziv i vrstu ugostiteljskog objekta i
 • radno vreme.

Ugostitelj je dužan da na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, istakne:

 • poslovno ime,
 • sedište,
 • matični broj,
 • naziv ili oznaku ogranka odnosno izdvojenog mesta.

Ista pravila važe za pružaoce nautičkoturističkih i lovnoturističkih usluga.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: