Isplata zarade od 1. januara prema izmenjenim parametrima

Podsećamo da za sve isplate zarade od 1. januara važe novi elementi za obračun.

Naime, u skladu sa odredbom člana 51. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.

Prema tome, nove mesečne osnovice doprinosa se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. januara 2020. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši. Na primer, ako se u januaru 2020. isplaćuje zarada za decembar 2019. godine, primenjuju se novi iznosi mesečnih osnovica doprinosa.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu iznosi 4.423.080 dinara.

Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 368.590 dinara.

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 25.801 dinar.

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2020. godinu iznosi 25.801 dinar.

Prema članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana novi neoporeziv iznos za plaćanje poreza na zarade je 16.300 dinara mesečno. Novi neoporezivi iznos se primenjuje na sve isplate zarada od 1. januara 2020. godine, bez obzira na koji mesec se odnose.

Nova stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,50% (14% na teret zaposlenog i 11,50% na teret poslodavca).

Za sve isplate od 1. januara važi i nova minimalna cena rada koja iznosi 172,54 dinara neto po radnom času.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: