Dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme u 2023.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme odnosno za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje, kojim se sufinansira nabavka do 50% vrednosti.

Podnosioci prijave mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, kod kojih nijedan od osnivača nije razvrstan kao veliko pravno lice. Takođe, moraju imati sedište u AP Vojvodini, najmanje 10 zaposlenih na dan objave konkursa, da posluju najmanje 2 godine, da nisu već dobili sredstva na prvom pozivu ove godine i moraju ispunjavati sve ostale uslove propisane konkursom.

Preduzeća se mogu prijaviti na jednu od dve komponente konkursa, pri čemu je komponenta 2 namenjena dobaljačima multinacionalnih kompanija, koji po ovom konkursu mogu dobiti veći iznos bespovratnih sredstava.

Sva dokumentacija i svi uslovi konkursa, nalaze se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Razvojna agencija Vojvodine će organizovati ONLAJN Info dan u sredu 13.9. sa početkom u 10 časova, na koji se zainteresovani mogu prijaviti već sada putem linka: Webinar Registration – Zoom

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 500.000.000,00 dinara.

Izvor: Portal preduzetništva

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: