Dan državnosti Republike Srbije

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji državni praznik Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara.

Ovi dani su za sve zaposlene u Republici Srbiji neradni dani.

Prema Zakonu propisano je da:

  • državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu;
  • privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih praznika koji se praznuju u Republici Srblji.

Zaposlenima, kojima su, po rasporedu rada, 15. i 16. februar radni dani, ako ne rade pripada naknada zarade, a ako rade pripada zarada i uvećanje zarade za rad na državni praznik.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: