Automatska overa zdravstvenih knjižica

Republički fond za zdravstveno osiguranje je započeo automatsku overu zdravstvenih kartica.

Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva lica, za koja je prema podacima Poreske uprave, uplaćen dospeli doprinos za zdravstveno osiguranje. To znači da poslodavci više nemaju obavezu da nadležnoj filijali ili ispostavi RFZO podnose zahteve za overu zdravstvenih kartica.

Prvi preduslov za automatsku overu zdravstvenih kartica je da poslodavac prijave zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, kao i članova njihovih porodica, na obavezno socijalno osiguranje podnosi na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, što svakako predstavlja zakonsku obavezu za poslodavca.

Drugi preduslov za automatsku overu je da poslodavci uredno izmiruju dospele doprinose za zdravstveno osiguranje.

Za sada, automatska overa vršiće se za sledeće kategorije osiguranika:

 • zaposlene kod poslodavca i članove njihovih porodica,
 • korisnike penzije,
 • korisnike novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje i članove njihovih porodica,
 • decu starosti do 18 godina, školsku decu, studente do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života,
 • lica starija od 65 godina,
 • Rome,
 • monahe i monahinje, kao i žrtve nasilja.

Za razliku od navedenih osiguranika, preduzetnici, poljoprivrednici i članovi njihovih porodica i dalje će overavati zdravstvene kartice u nadležnim filijalama ili ispostavama RFZO.

Takođe, automatska overa nije moguća za decu stariju od 18 godina koja su na školovanju i studente do 26 godina koji su osigurani kao članovi porodice.

Podaci o izvršenoj overi poslodavcima su dostupni na portalu Centralnog registra u delu E-prijave – sekcija RFZO.

Portalu Centralnog registra mogu pristupiti:

 • zakonski zastupnik poslodavca ili
 • druga ovlašćena lica od strane poslodavca (knjigovođe, zaposleni u kadrovskoj službi i slično).

Za pristup portalu, potrebno je da ovlašćena lica poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat.

Detaljnije o proceduri provere zdravstvenih kartica možete pročitati OVDE. Automatska overa saopštenje

Svi zaposleni, kao i obveznici koji nemaju pristup portalu Centralnog registra, za proveru overe zdravstvenih kartica i dalje mogu koristiti servis na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/ekartica/nacinproverekartice/34-ekartica/726-proveraovere

Potrebno je da u odgovarajuća polja osiguranik unese LBO broj i broj zdravstvene isprave, a nakon toga se ispisuje datum do kada je zdravstvena kartica overena.

 

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: