Reading Time: < 1 minute

Oporezivanje šećera

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-0031/2-05-04 od 14.1.2005. godine)

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04 i 86/04), po posebnoj stopi PDV od 8% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i to: hleba, mleka, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla.

Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 108/04 i 140/04), u članu 2. stav 4, propisano je da se šećerom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 1) Zakona, smatra rafinisani šećer od šećerne repe i šećerne trske.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, promet, kao i uvoz rafinisanog šećera od šećerne repe i šećerne trske oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 8%, bez obzira na oblik granulacije (kristal, kocka ili prah).

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: