Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

O uslugama (Deutsch)

Osnivanje preduzeća i registracija radnji,   Knjigovodstvo, računovodstvo,  
Platni promet, banke,    Plate, kadrovi, socijalno,    Poreska uprava,   
Kurirska služba, obilasci,    Konsalting i seminari,    Izrada pečata i štambilja,   
Bezbednost i zdravlje na radu,     Zaštita od požara    Reference,   
Cenovnik i opšti uslovi

Pokrivamo skoro sve segmente administrativno - pravno - ekonomsko - finansijskog aspekta poslovanja. Lepeza naših usluga prilagođena je tako da zadovolji potrebe klijenta od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja u skoro svim segmentima administrativno - pravno - ekonomsko - finansijskog aspekta poslovanja. Usluge su profilisane prema malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Usluge Agencije mogu se grupisati u sledeće celine:

  • Osnivanje preduzeća i radnjiosnivanje preduzeća i registracija radnji obuhvata sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka osnivanja, ishodovanje rešenja od APR i PIB-a, izrada pečata, otvaranje računa;

  • Knjigovodstvo, računovodstvoknjigovodstvo, računovodstvo je osnovna, bazna usluga Agencije i obuhvata: vođenje glavne i svih pomoćnih knjiga, izrada kalkulacija te vođenje PDV evidencija za preduzeća, preduzetnike (radnje) i druga pravna lica iz delatnosti trgovine na veliko i malo, proizvodnje i pružanja usluga, uvoza i izvoza, komisiona, menjačnica te drugih raznovrsnih poslovnih aktivnosti čija kruna je svake godine izrada završnog računa i poreskog bilansa, zasniva se na principu rada "dan za dan";

  • Kurirska služba Platni prometplatni promet, bankeplate, kadrovi, socijalno, poreska uprava i  kurirska služba, obilasci delovi su usluge Agencije čiji je zajednički cilj da omogući da se klijent u celosti posveti svom poslovanju, a da Agencija preuzme servisiranje državnih institucija, Poreska uprava Plate i kadrovi - socijalnocelokupan gotovinski i bezgotovinski platni promet, kolanje dokumentacije i gotovine na relaciji klijent - agencija - klijent, prijave i odjave radnika, upis staža za radnike, predaja svih poreskih i drugih prijava i obaveznih izveštaja;

 

  • Agencijski seminarikonsalting i seminari su deo usluge koji se bavi edukacijom i  sveobuhvatnim rešavanjem kompleksnijih poslovnih procesa klijenata;

 

  • Izrada pečataizrada pečata i štambilja je usluga koju obavljamo ili u sklopu osnivanja preduzeća i radnji ili posebno, po porudžbini, svakako sa ciljem kompletiranja naše usluge;

 

 

  • Referencereference - spisak preduzeća i radnji sa kojima poslujemo preko tri godine. Među klijentima ima i značajan broj onih sa kojima poslujemo više od deset godina.

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal