udruženje računovođa i poreskih savetnika
novi pppdv-popdv obrazac

Obaveštavamo sve članove URIPS-a da smo 17. septembra postavili noviju
verziju aplikacije XML konverter u okviru paketa Obrazac PP PDV.
Nova aplikacija sada preciznije zaokružuje brojeve koje unosite u POPDV obrazac.

Takođe, na raspolaganju su Vam i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd)

31.12.2015

Postavili smo besplatne obrasce platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Na stranici Obrasci postavili smo obrasce platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima. Odluka o obliku, ...

28.07.2015

Izjava o prebijanju (kompenzaciji) po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

Na stranici našeg sajta Obrasci postavili smo Izjavu o prebijanju (kompenzaciji) po osnovu realizovanog spoljnotrgovins...

05.06.2015

Kalkulator preračuna neto u bruto za zarade i druge prihode

Na stranici našeg sajta Obrasi postavili smo dopunjeni Kalkulator preračuna neto u bruto za zarade sa opcijom za prera...

1 2 3 4