udruženje računovođa i poreskih savetnika srbije
obrasci za završne račune pravnih lica i preduzetnika

Ovde možete preuzeti obrasce za završni račun za 2017. godinu. U paketu se nalazi i program za konvertovanje obrazaca u xml koje kasnije možete uvoziti na portalu APR-a.
Takođe, na raspolaganju su Vam i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd)

24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

20.02.2016

Postavili smo Obrazac PPDG-2R za 2015. godinu

Na stranici Obrasci postavili smo besplatan Obrazac PPDG-2R sa ažuriranim veličinama za 2015. godinu. Podsećamo da je...

15.01.2016

Postavili smo novi besplatan obrazac obaveštenja o mestu stanovanja zaposlenog, ceni prevozne karte i verskim praznicima

Na stranici Obrasci postavili smo nove besplatane obrasce obaveštenja o mestu stanovanja, visini cene prevozne karte u ...

1 2 3 4