udruženje računovođa i poreskih savetnika
novi pppdv-popdv obrazac

Obaveštavamo sve članove URIPS-a da smo 17. septembra postavili noviju
verziju aplikacije XML konverter u okviru paketa Obrazac PP PDV.
Nova aplikacija sada preciznije zaokružuje brojeve koje unosite u POPDV obrazac.

Takođe, na raspolaganju su Vam i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd)

24.01.2018

Postavljen novi PPDG-1R obrazac

Za članove URIPS-a postavljen je poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike.
PPDG1-R podnosi se elekt...

20.02.2016

Postavili smo Obrazac PPDG-2R za 2015. godinu

Na stranici Obrasci postavili smo besplatan Obrazac PPDG-2R sa ažuriranim veličinama za 2015. godinu. Podsećamo da je...

15.01.2016

Postavili smo novi besplatan obrazac obaveštenja o mestu stanovanja zaposlenog, ceni prevozne karte i verskim praznicima

Na stranici Obrasci postavili smo nove besplatane obrasce obaveštenja o mestu stanovanja, visini cene prevozne karte u ...

1 2 3 4