udruženje računovođa i poreskih savetnika
novi pppdv-popdv obrazac

Obaveštavamo sve članove URIPS-a da smo 17. septembra postavili noviju
verziju aplikacije XML konverter u okviru paketa Obrazac PP PDV.
Nova aplikacija sada preciznije zaokružuje brojeve koje unosite u POPDV obrazac.

Takođe, na raspolaganju su Vam i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd)

02.02.2018

Excel - XML obrasci za IMPORT za završni račun 2017.

Excel obrasci sa mogućnošću konvertovanja bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih izveštaja u XML i njihov nesmetan ...

30.01.2018

FI na engleskom jeziku

URIPS-ovoj strani dodat FI skraćenog obima na engleskom jeziku, ažurirani obrasci PDP i PPDG-1S

29.01.2018

Postavljen novi PPDG-2R obrazac

Za članove URIPS-a postavljena poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

1 2 3 4