udruženje računovođa i poreskih savetnika srbije
obrasci za završne račune pravnih lica i preduzetnika

Ovde možete preuzeti obrasce za završni račun za 2017. godinu. U paketu se nalazi i program za konvertovanje obrazaca u xml koje kasnije možete uvoziti na portalu APR-a.
Takođe, na raspolaganju su Vam i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd)

02.02.2018

Excel - XML obrasci za IMPORT za završni račun 2017.

Excel obrasci sa mogućnošću konvertovanja bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih izveštaja u XML i njihov nesmetan ...

30.01.2018

FI na engleskom jeziku

URIPS-ovoj strani dodat FI skraćenog obima na engleskom jeziku, ažurirani obrasci PDP i PPDG-1S

29.01.2018

Postavljen novi PPDG-2R obrazac

Za članove URIPS-a postavljena poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

1 2 3 4