Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje u 2017. godini


(postavljeno 8. februara 2017. godine)


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je, 7. februara 2017. godine, javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2017. godinu.

U toku su sledeći javni pozivi/konkursi NSZ:

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini


Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su 7. februara 2017. godine na sajtu www.nsz.gov.rs (u rubrici „Info“).

Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ ili putem Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).Izvor: NSZ | 07.02.2017.Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal