Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamate(poslednji put modifikovano 10. jula 2017. godine)
Referentna kamatna stopa
zadržana na nepromenjenom nivou


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 10. jula 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Pročitaj više


Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor imao je u vidu faktore i projekciju inflacije, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja. Kao i u drugim zemljama, njeno kretanje u posmatranom periodu bilo je pod uticajem oporavka svetske cene nafte od druge polovine 2016. godine, ali i poskupljenja povrća i ogreva, koja su, zbog lošeg vremena početkom godine, bila viša od sezonski uobičajenih. Upravo zahvaljujući padu cena pomenutih proizvoda, u skladu s našim očekivanjima, međugodišnja inflacija smanjena je u maju na 3,5%. Da su inflatorni pritisci i dalje niski potvrđuje i niska i relativno stabilna bazna inflacija, koja se od početka godine kreće oko 2% međugodišnje, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede koja se nalaze unutar granica cilja, kako za jednu tako i za dve godine unapred.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena. Očekuje se da će na ostvarenje ciljane inflacije delovati postepeni oporavak domaće tražnje i inflacije u međunarodnom okruženju i visoka baza kod cena naftnih derivata.

Kretanja na robnom i finansijskom tržištu u međunarodnom okruženju i dalje karakteriše neizvesnost. Neizvesno je kretanje svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte, na koju utiču i pojačane geopolitičke tenzije. Na međunarodnom finansijskom tržištu neizvesnost u najvećoj meri i dalje proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Istovremeno, Izvršni odbor ističe da je, zahvaljujući znatnom smanjenju unutrašnje i spoljne neravnoteže i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period, Srbija danas otpornija na potencijalno negativne uticaje iz međunarodnog okruženja.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. avgusta.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope

Period Procenat
07.07.2016. - do daljnjeg 4,00%
12.02.2016. - 06.07.2016. 4,25%
15.10.2015. - 11.02.2016. 4,50%
10.09.2015. - 14.10.2015. 5,00%
14.08.2015. - 09.09.2015. 5,50%
10.07.2015. - 13.08.2015. 6,00%
11.06.2015. - 09.07.2015. 6,00%
11.05.2015. - 10.06.2015. 6,50%
09.04.2015. - 10.05.2015. 7,00%
14.11.2014. - 08.04.2015. 8,00%

Kretanje u 2014. i 2013. godini   Pročitaj više
Period Procenat
14.11.2014. - 08.04.2015. 8,00%
13.06.2014. - 13.11.2014. 8,50%
09.05.2014. - 12.06.2014. 9,00%
18.12.2013. - 08.05.2014. 9,50%
08.11.2013. - 17.12.2013. 10,00%
19.10.2013. - 07.11.2013. 10,50%
07.06.2013. - 18.10.2013. 11,00%
14.05.2013. - 06.06.2013. 11,25%
05.02.2013. - 13.05.2013. 11,75%
17.01.2013. - 04.02.2013. 11,50%
14.12.2012. - 16.01.2013. 11,25%

Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda

Period Procenat
07.07.2016. - do daljnjeg 14,00%
12.02.2016. - 06.07.2016. 14,25%
15.10.2015. - 11.02.2016. 14,50%
10.09.2015 - 14.10.2015. 15,00%
14.08.2015 - 09.09.2015 15,50%
10.07.2015 - 13.08.2015 16,00%
11.06.2015 - 09.07.2015. 16,00%
11.05.2015 - 10.06.2015. 16,50%
09.04.2015 - 10.05.2015. 17,00%
13.11.2014. - 08.04.2015. 18,00%

Kretanje u 2014. i 2013. godini   Pročitaj više
Period Procenat
13.11.2014. - 08.04.2015. 18,00%
13.06.2014. - 12.11.2014. 18,50%
09.05.2014. - 12.06.2014. 19,00%
18.12.2013. - 08.05.2014. 19,50%
08.11.2013. - 17.12.2013. 20,00%
19.10.2013. - 07.11.2013. 20,50%
07.06.2013. - 18.10.2013. 21,00%
14.05.2013. - 06.06.2013. 21,25%
05.02.2013. - 13.05.2013. 21,75%
17.01.2013. - 04.02.2013. 21,50%
14.12.2012. - 16.01.2013. 21,25%

Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. ZPPPA.
Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).
Pregled kretanja stopa u ranijim periodima
pronađite na stranici Sadržaji koji se periodično ažuriraju i statistika


Pregled kretanja
zatezne kamate

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 12,00 07.07.2016. 08.07.2016.
12,25 11.02.2016. 12.02.2016.
12,50 14.10.2015. 15.10.2015.
13,00 09.09.2015. 10.09.2015.
13,50 13.08.2015. 14.08.2015.
14,00 10.07.2015. 11.07.2015.
14,00 11.06.2015. 12.06.2015.
14,50 11.05.2015. 12.05.2015.
15,00 09.04.2015. 10.04.2015.
16,00 13.11.2014. 14.11.2014.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Kretanje u 2014. i 2013. godini   Pročitaj više
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 16,00 13.11.2014. 14.11.2014.
16,50 12.06.2014. 13.06.2014.
17,00 08.05.2014. 09.05.2014.
17,50 17.12.2013. 18.12.2013.
18,00 07.11.2013. 08.11.2013.
18,50 18.10.2013. 19.10.2013.
19,00 06.06.2013. 07.06.2013.
19,25 14.05.2013. 15.05.2013.
19,75 05.02.2013. 06.02.2013.
19,50 17.01.2013. 18.01.2013.
19,25 24.12.2012 25.12.2012.
978 EMU EUR 8,05 09.09.2014. 10.09.2014.
8,15 12.06.2014. 13.06.2014.
8,25 12.11.2013. 13.11.2013.
8,50 07.05.2013. 08.05.2013.
8,75 24.12.2012. 25.12.2012.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.
U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.
Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa kao i tekstu Zakona.
Dodatne podatke o kretanju zatezne kamate
pronađite na stranici Sadržaji koji se periodično ažuriraju i statistika
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal