Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamate(poslednji put modifikovano 12. maja 2017. godine)
Referentna kamatna stopa
zadržana na nepromenjenom nivou


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 12. maja 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Pročitaj više


Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i majsku projekciju inflacije, prema kojoj će se inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Inflacija je od početka godine u granicama cilja i u aprilu je iznosila 4,0 odsto međugodišnje. Na takvo kretanje inflacije, kao i u drugim zemljama, očekivano je uticao oporavak svetske cene nafte u drugoj polovini 2016. Više od sezonski uobičajenog bilo je poskupljenje voća, povrća i ogreva zbog lošeg vremena početkom godine, kao i poskupljenje svežeg mesa u aprilu. Sa izlaskom ovih jednokratnih poskupljenja iz međugodišnjeg obračuna inflacije, početkom naredne godine očekujemo nižu inflaciju u odnosu na sadašnji nivo, a zatim njeno kretanje na tom nivou do kraja perioda projekcije. Kretanje inflacije od početka ove godine posledica je delovanja jednokratnih faktora, na šta ukazuje niska i relativno stabilna bazna inflacija, koja je u aprilu iznosila 2,0 odsto međugodišnje.

Izvršni odbor pažljivo prati dešavanja u međunarodnom okruženju, a prvenstveno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i svetske cene primarnih proizvoda. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u najvećoj meri proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji. Pored toga, neizvesnost postoji i u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Međutim, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim izgledima, a pre svega smanjenju fiskalne i spoljne neravnoteže, što doprinosi i nižoj premiji rizika i povoljnijem kreditnom rejtingu zemlje.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen u petak, 19. maja. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. juna.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope

Period Procenat
07.07.2016. - do daljnjeg 4,00%
12.02.2016. - 06.07.2016. 4,25%
15.10.2015. - 11.02.2016. 4,50%
10.09.2015. - 14.10.2015. 5,00%
14.08.2015. - 09.09.2015. 5,50%
10.07.2015. - 13.08.2015. 6,00%
11.06.2015. - 09.07.2015. 6,00%
11.05.2015. - 10.06.2015. 6,50%
09.04.2015. - 10.05.2015. 7,00%
14.11.2014. - 08.04.2015. 8,00%

Kretanje u 2014. i 2013. godini   Pročitaj više
Period Procenat
14.11.2014. - 08.04.2015. 8,00%
13.06.2014. - 13.11.2014. 8,50%
09.05.2014. - 12.06.2014. 9,00%
18.12.2013. - 08.05.2014. 9,50%
08.11.2013. - 17.12.2013. 10,00%
19.10.2013. - 07.11.2013. 10,50%
07.06.2013. - 18.10.2013. 11,00%
14.05.2013. - 06.06.2013. 11,25%
05.02.2013. - 13.05.2013. 11,75%
17.01.2013. - 04.02.2013. 11,50%
14.12.2012. - 16.01.2013. 11,25%

Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda

Period Procenat
07.07.2016. - do daljnjeg. 14,00%
12.02.2016. - 06.07.2016. 14,25%
15.10.2015. - 11.02.2016. 14,50%
10.09.2015 - 14.10.2015. 15,00%
14.08.2015 - 09.09.2015 15,50%
10.07.2015 - 13.08.2015 16,00%
11.06.2015 - 09.07.2015. 16,00%
11.05.2015 - 10.06.2015. 16,50%
09.04.2015 - 10.05.2015. 17,00%
13.11.2014. - 08.04.2015. 18,00%

Kretanje u 2014. i 2013. godini   Pročitaj više
Period Procenat
13.11.2014. - 08.04.2015. 18,00%
13.06.2014. - 12.11.2014. 18,50%
09.05.2014. - 12.06.2014. 19,00%
18.12.2013. - 08.05.2014. 19,50%
08.11.2013. - 17.12.2013. 20,00%
19.10.2013. - 07.11.2013. 20,50%
07.06.2013. - 18.10.2013. 21,00%
14.05.2013. - 06.06.2013. 21,25%
05.02.2013. - 13.05.2013. 21,75%
17.01.2013. - 04.02.2013. 21,50%
14.12.2012. - 16.01.2013. 21,25%

Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. ZPPPA.
Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).
Pregled kretanja stopa u ranijim periodima
pronađite na stranici Sadržaji koji se periodično ažuriraju i statistika


Pregled kretanja
zatezne kamate

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 12,00 07.07.2016. 08.07.2016.
12,25 11.02.2016. 12.02.2016.
12,50 14.10.2015. 15.10.2015.
13,00 09.09.2015. 10.09.2015.
13,50 13.08.2015. 14.08.2015.
14,00 10.07.2015. 11.07.2015.
14,00 11.06.2015. 12.06.2015.
14,50 11.05.2015. 12.05.2015.
15,00 09.04.2015. 10.04.2015.
16,00 13.11.2014. 14.11.2014.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Kretanje u 2014. i 2013. godini   Pročitaj više
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 16,00 13.11.2014. 14.11.2014.
16,50 12.06.2014. 13.06.2014.
17,00 08.05.2014. 09.05.2014.
17,50 17.12.2013. 18.12.2013.
18,00 07.11.2013. 08.11.2013.
18,50 18.10.2013. 19.10.2013.
19,00 06.06.2013. 07.06.2013.
19,25 14.05.2013. 15.05.2013.
19,75 05.02.2013. 06.02.2013.
19,50 17.01.2013. 18.01.2013.
19,25 24.12.2012 25.12.2012.
978 EMU EUR 8,05 09.09.2014. 10.09.2014.
8,15 12.06.2014. 13.06.2014.
8,25 12.11.2013. 13.11.2013.
8,50 07.05.2013. 08.05.2013.
8,75 24.12.2012. 25.12.2012.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.
U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.
Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa kao i tekstu Zakona.
Dodatne podatke o kretanju zatezne kamate
pronađite na stranici Sadržaji koji se periodično ažuriraju i statistika
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal