Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Indeks
potrošačkih cena
u Republici Srbiji


Republika Srbija - ukupno*

Mesečni indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec)
Godišnji indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine)
Indeks potrošačkih cena u 2017. godini
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2016. godine)
"Sl. glasnik RS"
Januar 2017. 101,4 102,4 101,4 13/2017
Februar 2017. 100,7 103,2 102,2 23/2017
Mart
2017.
100,2 103,6 102,4 36/2017
April
2017.
100,8 104,0 103,2 46/2017
Maj
2017.
99,5 103,5 102,7 59/2017
Jun
2017.
100,2 103,6 102,9 69/2017
Jul
2017.
99,6 103,2 102,5 78/2017
Avgust
2017.
100,2 102,5 102,7 83/2017
Septembar
2017.
100,1 103,2 102,8 92/2017
Oktobar
2017.
100,2 102,8 103,0 102/2017
* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


RZS objavio indeks
potrošačkih cena za oktobar 2017.

(postavljeno 14. novembra 2017. godine)

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (2,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,8%) i Zdravstvo (0,6%). Rast cena je zabeležen i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%), Transport (0,2%) i Rekreacija i kultura (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Komunikacije (-0,9%), Obrazovanje (-0,2%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZSPodaci i objave za prethodne mesece tekuće godine        Pročitaj više


RZS objavio indeks
potrošačkih cena za septembar 2017.

(postavljeno 20. oktobra 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2017. godine, u odnosu na avgust 2017. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u septembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Restorani i hoteli (0,9%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%). Rast cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Odeća i obuća (za po 0,4%) i Komunikacije (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,7%) i Transport (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za avgust 2017.

(postavljeno 13. septembra 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,7%), Komunikacije (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,4%), Transport (-0,3%) i Obrazovanje (-0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za jul 2017.

(postavljeno 13. septembra 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2017. godine, u odnosu na jun 2017. godine, u proseku su snižene za -0,4%. Potrošačke cene u julu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,5%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-2,0%), Odeća i obuća (-1,1%), Transport (-0,9%), u grupama Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po -0,2%). Pad cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Komunikacije (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,5%) i Alkoholna pića i duvan (2,8%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za jun 2017.

(postavljeno 12. jula 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine, u proseku su povećane za 0,2%. Potrošačke cene u junu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,6%), Komunikacije (0,6%), Hrana i bezalkoholna pića (0,5%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,9%), Odeća i obuća (-0,4%), Restorani i hoteli (-0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%), kao i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za maj 2017.

(postavljeno 12. juna 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%). Pad cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po -0,2%), kao i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%). Rast cena zabeležen je u grupi Restorani i hoteli (0,4%), u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,3%), zatim u grupama Rekreacija i kultura i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi Komunikacije (0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za april 2017.

(postavljeno 12. maja 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2017. godine, u odnosu na mart 2017. godine, u proseku su više za 0,8%. Potrošačke cene u aprilu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 4,0%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,2%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,2%), Odeća i obuća (1,4%), Rekreacija i kultura (0,5%), kao i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Transport (za po 0,4%) i u grupi Restorani i hoteli (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,8%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po -0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za mart 2017.

(postavljeno 12. aprila 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2017. godine, u odnosu na februar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u martu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,4%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Komunikacije (4,4%), Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), kao i u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Transport, Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-1,0%), Odeća i obuća (-0,6%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za februar 2017.

(postavljeno 13. marta 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,3%), Transport (1,2%), Alkoholna pića i duvan (0,5%), Restorani i hoteli (0,3%) i Obrazovanje (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-2,2%), Rekreacija i kultura (-0,6%), Komunikacije (-0,3%) i Zdravstvo (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za januar 2017.

(postavljeno 23. februara 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016. godine, u proseku su više za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%. U 2016. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 1,2% u odnosu na 2015. godinu.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (3,1%), Alkoholna pića i duvan (2,9%), Transport (1,6%), Komunikacije (0,5%), Rekreacija i kultura (0,4%), Zdravstvo (0,3%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Odeća i obuća (-1,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS
Podaci i objave za prethodne godine

Indeksi potrošačkih cena u 2016. godini   Pročitaj više

Republika Srbija - ukupno*

Mesečni indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec)
Godišnji indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine)
Indeks potrošačkih cena u 2016. godini
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2015. godine)
"Sl. glasnik RS"
Januar 2016. 100,6 102,4 100,6 15/2016
Februar 2016. 99,9 101,5 100,5 27/2016
Mart
2016.
99,9 100,6 100,4 39/2016
April
2016.
100,4 100,4 100,8 46/2016
Maj
2016.
100,1 100,7 100,8 56/2016
Jun
2016.
100,1 100,3 100,9 62/2016
Jul
2016.
99,9 101,2 100,8 69/2016
Avgust 2016. 100,9 101,2 101,7 77/2016
Septembar 2016. 99,4 100,6 101,1 84/2016
Oktobar 2016. 100,7 101,5 101,8 93/2016
Novembar 2016. 99,9 101,5 101,7 100/2016
Decembar 2016. 99,9 101,6 101,6 2/2017
* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


RZS objavio indeks
potrošačkih cena za decembar 2016.

(postavljeno 12. januara 2017. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u decembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,6%. U 2016. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 1,2% u odnosu na 2015. godinu.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%), Restorani i hoteli i Rekreacija i kultura (za po -0,2%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Transport (1,0%), Komunikacije (0,4%), Odeća i obuća (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS


RZS objavio indeks
potrošačkih cena za novembar 2016.

(postavljeno 12. decembra 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2016. godine, u odnosu na oktobar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u novembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%), Restorani i hoteli (-0,3%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Komunikacije (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u gupama Odeća i obuća (0,9%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po 0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Rekreacija i kultura (za po 0,2%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za oktobar 2016.

(postavljeno 15. novembra 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2016. godine, u odnosu na septembar 2016. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u oktobru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (2,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,5%), Odeća i obuća (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića i Obrazovanje (za po 0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Transport (za po 0,4%) i Restorani i hoteli (0,3%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za septembar 2016.

(postavljeno 12. oktobra 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2016. godine, u odnosu na avgust 2016. godine, u proseku su niže za 0,6%. Potrošačke cene u septembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,1%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,7%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,9%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,3%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Odeća i obuća (za po -0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Restorani i hoteli (0,6%), Zdravstvo (0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%) i u grupama Transport i Komunikacije (za po 0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za avgust 2016.

(postavljeno 12. septembra 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u avgust 2016. godine, u odnosu na jul 2016. godine, u proseku su više za 0,9%. Potrošačke cene u avgustu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (3,1%), Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Restorani i hoteli (0,5%) i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-0,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,3%) i u grupama Transport i Alkoholna pića i duvan (za po -0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za jul 2016.

(postavljeno 13. avgusta 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2016. godine, u odnosu na jun 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u julu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,8%), Komunikacije i Odeća i obuća (za po -0,5%), Restorani i hoteli (-0,2%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (4,3%), Alkoholna pića i duvan (3,1%), Zdravstvo (0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), Transport (0,2%) i Obrazovanje (0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za jun 2016.

(postavljeno 12. jula 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2016. godine, u odnosu na maj 2016. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u junu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,3%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (4,1%), Transport (1,1%), Komunikacije (0,5%), Restorani i hoteli (0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,2%) i Obrazovanje (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,9%), Odeća i obuća (-0,2%) i u grupi Zdravstvo (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za maj 2016.

(postavljeno 15. juna 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2016. godine, u odnosu na april 2016. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u maju 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi Transport (0,4%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Zdravstvo i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Komunikacije i Obrazovanje (za po -0,3%), Rekreacija i kultura (-0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po -0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za april 2016.

(postavljeno 12. maja 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2016. godine, u odnosu na mart 2016. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u aprilu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,4%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (2,1%), Transport (1,3%), Rekreacija i kultura (1,0%), Hrana i bezalkoholna pića (0,4%), Komunikacije (0,2%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,5%) i Obrazovanje (-0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za mart 2016.

(postavljeno 15. aprila 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2016. godine, u odnosu na februar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u martu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,4%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-1,3%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%), Odeća i obuća (-0,2%) i Alkoholna pića i duvan (-0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Zdravstvo (0,8%), Transport (0,6%), Komunikacije (0,4%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za februar 2016.

(postavljeno 11. marta 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2016. godine, u odnosu na januar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u februaru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,5%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-2,4%), Transport (-1,2%) i Rekreacija i kultura (-0,5%). Rast cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), u grupama Zdravstvo i Restorani i hoteli (za po 0,2%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za januar 2016.

(postavljeno 23. februar 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,6%. Potrošačke cene u januaru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%. Prosečan godišnji rast potrošačkih cena u 2015. godini iznosi 1,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Komunikacije (0,3%), Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Transport (-0,9%), Odeća i obuća (-0,8%), Rekreacija i kultura (-0,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,4%) i u grupi Restorani i hoteli (-0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS


Indeksi potrošačkih cena u 2015. godini   Pročitaj više

Republika Srbija - ukupno Mesečni indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec)
Godišnji indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine)
Indeks potrošačkih cena u 2015. godini
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2014. godine)
Januar 2015. 99,8 100,1 99,8
Februar 2015. 100,9 100,8 100,6
Mart
2015.
100,7 101,9 101,4
April
2015.
100,5 101,8 101,9
Maj
2015.
99,7 101,5 101,6
Jun
2015.
100,5 101,9 102,1
Jul
2015.
99,1 101,0 101,1
Avgust 2015. 100,9 102,1 102,1
Septembar 2015. 100,0 101,4 102,0
Oktobar 2015. 99,8 101,4 101,8
Novembar 2015. 99,9 101,3 101,7
Decembar 2015. 99,8 101,5 101,5


RZS objavio indeks
potrošačkih cena za decembar 2015.

(postavljeno 13. januara 2016. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2015. godine, u odnosu na novembar 2015. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u decembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%. Prosečan godišnji rast iznosi 1,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,9%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,8%). Pad cena je zabeležen i u grupama Komunikacije (-0,4%), Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (3,2%), Odeća i obuća i Zdravstvo (za po 0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za novembar 2015.

(postavljeno 21. decembra 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2015. godine, u odnosu na oktobar 2015. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u novembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,3%, dok su u poređenju sa decembrom prethodne godine povećane 1,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,6%), Transport (-0,5%), u grupama Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli (za po -0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Odeća i obuća (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Zdravstvo (1,2%), Komunikacije (0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za oktobar 2015.

(postavljeno 14. novembra 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2015. godine, u odnosu na septembar 2015. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,4%, dok su u poređenju sa decembrom prethodne godine povećane 1,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%), Transport (-0,8%) i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,6%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,4%), Odeća i obuća (1,4%), Komunikacije (1,1%), Obrazovanje (0,8%), Zdravstvo (0,5%), u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Restorani i hoteli (za po 0,3%) i Alkoholna pića i duvan (0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za septembar 2015.

(postavljeno 31. oktobra 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2015. godine, u odnosu na avgust 2015. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u septembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,4%, dok su u poređenju sa decembrom prethodne godine povećane 2,0%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec rast cena zabeležen je u grupama Obrazovanje (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,9%), Restorani i hoteli (0,7%), Zdravstvo i Odeća i obuća (za po 0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Alkoholna pića i duvan (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-5,2%), Transport (-1,0%) i Komunikacije (-0,5%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za avgust 2015.

(postavljeno 11. septembra 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2015. godine, u odnosu na jul 2015. godine, u proseku su više za 0,9%. Potrošačke cene u avgustu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%. Isti procenat povećanja cena zabeležen je i u odnosu na decembar 2014. godine (2,1%).
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec rast cena zabeležen je u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (4,5%), Rekreacija i kultura (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića (1,0%) i u grupama Restorani i hoteli i Zdravstvo (za po 0,3%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,8%), Odeća i obuća (-0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%) i u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za jul 2015.

(postavljeno 12. avgusta 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2015. godine, u odnosu na jun 2015. godine, u proseku su niže za 0,9%. Potrošačke cene u julu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,0%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,1%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-3,7%), Odeća i obuća (-1,1%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,4%), Zdravstvo (-0,3%) i Restorani i hoteli (-0,2%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,3%), Alkoholna pića i duvan (2,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%) i u grupama Transport i Komunikacije (za po 0,2%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za jun 2015.

(postavljeno 16. jula 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2015. godine, u odnosu na maj 2015. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u junu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 2,1%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,1%), Transport (0,9%), Hrana i bezalkoholna pića i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,5%), Restorani i hoteli i Zdravstvo (za po 0,2%) i Odeća i obuća (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,4%), kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Komunikacije i Obrazovanje (za po -0,3%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za maj 2015.

(postavljeno 15. jun 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2015. godine, u odnosu na april 2015. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u maju 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,5%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,6%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,1%) i u grupama Zdravstvo i Rekreacija i kultura (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Transport (0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,4%), Restorani i hoteli (0,3%), kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za april 2015.

(postavljeno 12. maj 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2015. godine, u odnosu na mart 2015. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u aprilu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,8%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Alkoholna pića i duvan (2,5%), Rekreacija i kultura (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Komunikacije (0,4%) i u grupama Zdravstvo i Odeća i obuća (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za mart 2015.

(postavljeno 15. april 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2015. godine, u odnosu na februar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,7%. Potrošačke cene u martu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,4%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Komunikacije (2,0%), Hrana i bezalkoholna pića (1,4%), Transport (1,3%), Restorani i hoteli (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Rekreacija i kultura (-1,4%) i u grupama Odeća i obuća i Zdravstvo (za po -0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za februar 2015.

(postavljeno 13. mart 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2015. godine, u odnosu na januar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u februaru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,8%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 0,6%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,2%), Transport (0,9%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,5%), Obrazovanje (0,3%) i Rekreacija i kultura (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,8%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po -0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za januar 2015.

(postavljeno 24. februara 2015. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2015. godine, u odnosu na decembar 2014. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u januaru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,1%. Prosečan godišnji rast potrošačkih cena u 2014. godini je iznosio 2,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-2,1%), Transport (-2,0%), Zdravstvo (-1,6%), Odeća i obuća (-0,7%) i Komunikacije (-0,3%). Rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,4%) i u grupama Alkoholna pića i duvan, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS


Indeksi potrošačkih cena u 2014. godini   Pročitaj više

Republika Srbija - ukupno Mesečni indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec)
Godišnji indeks potrošačkih cena
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine)
Indeks potrošačkih cena u 2014. godini
(Promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar 2013. godine)
Januar 2014. 101,4 103,1 101,4
Februar 2014. 100,1 102,6 101,5
Mart
2014.
99,7 102,3 101,2
April
2014.
100,6 102,1 101,8
Maj
2014.
100,1 102,1 101,8
Jun
2014.
100,1 101,3 102,0
Jul
2014.
99,9 102,1 101,8
Avgust 2014. 99,8 101,5 101,7
Septembar 2014. 100,7 102,1 102,3
Oktobar 2014. 99,8 101,8 102,2
Novembar 2014. 100,0 102,4 102,2
Decembar 2014. 99,6 101,7 101,7Link na sajt "Cekos in"                           lnkCI  2011 - 2017
Link na sajt "Privrednog savetnika"          lnkPS 2011 - 2016Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal