Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje


(poslednji put ažurirano 31. oktobra 2017. godine)




Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 2014. godine, po periodima primene, dajemo u nastavku:

Period primene Iznosi najniže mesecne osnovice Sl. glasnik RS
od 1.11.2017. do 31.01.2018. 23.074 (65.927 x 35%) 96/2017
od 1.08.2017. do 31.10.2017. 23.446 (66.988 x 35%) 73/2017
od 1.05.2017. do 31.07.2017. 21.906 (62.588 x 35%) 41/2017
od 1.02.2017. do 30.04.2017. 23.229 (66.368 x 35%) 7/2017
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 (63.441 x 35%) 88/2016
od 1.08.2016. do 31.10.2016. 22.400 (64.001 x 35%) 65/2016
od 1.05.2016. do 31.07.2016. 21.012 (60.034 x 35%) 44/2016
od 1.02.2016. do 30.04.2016. 22.449 (64.139 x 35%) 7/2016
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 (61.578 x 35%) 90/2015
od 1.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 (61.445 x 35%) 66/2015
od 1.05.2015. do 31.07.2015. 20.109 (57.453 x 35%) 38/2015
od 1.02.2015. do 30.04.2015. 22.357 (63.878 x 35%) 8/2015
od 1.11.2014. do 31.01.2014. 21.718 (62.051 x 35%) 118/2014
od 1.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 (62.046 x 35%) 79/2014
od 1.05.2014. do 31.07.2014. 20.198 (57.709 x 35%) 46/2014
od 1.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 (63.664 x 35%) 8/2014
od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 (60.599 x 35%) 95/2013

Iznos najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje možete pogledati ovde.



Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa , prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/2012 - usklađeni din. izn. 8/2013 - usklađeni din. izn. 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn. 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 112/2015), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa tromesečno se usklađuje, utvrđuje ga i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Poslodavac koji ne izvrši isplatu zarada do 30-og u mesecu za prethodni mesec dužan je da do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu osnovicu doprinosa.
Za zaposlene rezidente koji su upućeni na rad u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica rezidente, najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jednaka je dvostrukoj najnižoj mesečnoj osnovici utvrđenoj u skladu sa članom 37. Zakona, što za period od 30.11.2014. godine do 31.01.2015. godine iznosi 43.436 dinara (21.718 x 2).
Za samostalne umetnike, sveštenike i verske službenike i za poljoprivrednike, najnižu mesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu poslednje godine prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, primenjuje se za celu kalendarsku godinu - ne menja se u toku godine, a za 2014. godinu iznosi 22.282 dinara.








Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal