Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Ministarstvo finansija:
Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa


(poslednji put ažurirano 25. oktobra 2017. godine)
BILTENI MINISTARSTVA FINANSIJA
Službena objašnjenja i stručna
mišljenja za primenu finansijskih propisa

Godina Brojevi
2017                                                   09/2017, 07-08/2017
06/2017, 05/2017, 04/2017, 03/2017, 02/2017, 01/2017
2016           12/2016, 11/2016, 10/2016, 09/2016, 07-08/2016
06/2016, 05/2016, 04/2016, 03/2016, 02/2016, 01/2016
2015 12/2015, 11/2015, 10/2015, 09/2015, 08/2015, 07/2015
06/2015, 05/2015, 04/2015, 03/2015, 02/2015, 01/2015
2014 12/2014, 11/2014, 10/2014, 09/2014, 08/2014, 07/2014
06/2014, 05/2014, 04/2014, 03/2014, 02/2014, 01/2014

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, sadrži sledeća poglavlja:

- Javni prihodi,
- Porezi,
- Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga,
- Finansijski sistem i
- Podsetnik.
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal