Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Aktiva sistem
Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom(postavljeno 22. marta 2016. godine)

Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, na primer, bife, caffe i slično, i dat je rok da se poslovno ime uskladi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Da li je dovoljno iz postojećeg naziva izbaciti odrednicu vrste objekta, ili je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izvršiti promenu, odnosno registrovati naziv koji ne postoji?

Odredbom člana 67. stav 4. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon) je propisano da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Odredbom člana 86. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) je propisano da poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika.

Iz navedenog proizilazi da, iako to eksplicitno ne piše u Zakonu (i ne treba da piše jer proizilazi iz napred navedenih odredaba), nije dovoljno iz postojećeg izbaciti odrednicu vrste objekta, već je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izabrati novi naziv koji će se moći registrovati.

Odnosno, ukoliko se nakon izbacivanja vrste objekta iz naziva preduzetnika (ili privrednog društva) novi naziv razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika (ili privrednog društva), takav naziv će APR registrovati.

Izvor: paragraf.rs

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal