Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja sa podacima za 2016. godinu


(postavljeno 26. maja 2017. godine)

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 23. maja 2017. godine, sledeću vest:

Objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja sa podacima za 2016.

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je na internet strani Agencije, u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa godišnjim podacima za 2016. godinu.

Na Mapi Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja prikazani su zbirni podaci o podsticajima regionalnog razvoja za 25 institucija (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, agencije i druge institucije), kao i drugi podaci relevantni za regionalni razvoj, na srpskom i engleskom jeziku, za četiri protekle godine (2013 – 2016) i za četiri teritorijalna nivoa (Republika Srbija, regioni, oblasti, opštine).

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal