Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Poslodavci od zaposlenih sve češće traže da osnuju sopstvene agencije(postavljeno 6. aprila 2017. godine)
Poslodavci u Srbiji sve češće od kandidata za radno mesto traže da se registruju kao preduzetnici da bi za njih radili.Traže kadar, ali ne i radnike. Njima su potrebni već registrovani preduzetnici. Poslodavci u Srbiji sve češće od izabranog kandidata za upražnjeno radno mesto traže da osnuje sopstvenu agenciju. Umesto zaposlenom, usluge tako plaćaju njegovoj firmi. Štede na porezima i doprinosima, ali, tvrde upućeni, imaju i trasiran put za eventualno izvlačenje novca iz sopstvenog preduzeća.

Telefonski operateri, programeri, knjigovođe - gotovo da nema profila za koji poslodavac ne bi radije da uposli registrovanog preduzetnika. Knjigovođe objašnjavaju da pritom ne krše zakon.

- Angažovanje radnika tako što on otvara preduzetničku radnju preko koje plaća svoje doprinose, a s poslodavcem ima ugovor o poslovnoj saradnji i mesečno fakturiše svoje usluge poslodavcu, sve je češća pojava i veoma je primetna kod programerskih poslova - objašnjava Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja "Uvra".

Nije redak slučaj da strana firma angažuje jednu programersku preduzetničku radnju i da ta preduzetnička radnja organizuje otvaranje većeg broja manjih koje plaćaju doprinose i fakturišu svoje usluge glavnoj preduzetničkoj radnji.

Beara objašnjava da su te preduzetničke radnje uglavnom paušalci i da bez problema podižu gotovinu do šest miliona dinara koji su fakturisani. Po pravilu uredno namiruju obaveze prema državi, što je verovatno i jedan od uslova za saradnju.

S obzirom na to da paušalac može imati prihod oko 4.000 evra mesečno i da sav iznos, posle plaćanja troškova doprinosa, može podići bez ikakvog pravdanja, postoji mogućnost pranja novca u manjem obimu - dodaje Jovan Beara.

Ukoliko je puno takvih firmi povezano, onda je moguć i veći obim frekvencije keša. Ove male paušalne radnje uglavnom rade iz svog stana i troškovi su im minimalni.

Prema radniku koji je zaposlen preko svoje preduzetničke radnje poslodavac nema skoro nikakve obaveze iz radnog prava. On sa njegovom agencijom sklapa ugovor i plaća mu uslugu. Nema bolovanja, otpremnine, minulog rada...

- Mislim da još nije to toliko masovna pojava, lično sam čula za dva slučaja, ali je to definitvno pravac u kome ide naše tržište rada - upozorava Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

- Vrlo brzo će doći vreme kada će rad na određeno i neodređeno vreme biti izuzetak. Naši poslodavci idu ka što većem profitu i što manjem trošku zaposlenih, a to je posledica nameta države. Opterećenje rada od 63 odsto je, ma šta ko rekao, veće nego u većini zemalja Evropske unije.Izvor: www.novosti.rs | 04.04.2017.
Originalni naslov:
Ko hoće posao mora da osnuje agenciju


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal