Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu(objavljeno 27. februara 2017. godine)

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 22. februara 2017. godine, objavila sledeću vest:


Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu

Godišnji plan poreske terenske kontrole za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2017. godinu, shodno članu 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, na osnovu Analize rezultata rada terenske kontrole za period 01.01.-30.09.2016. godine i Analize kretanja PDV za period 01.10.2015.-30.09.2016. godine, kao i ostalih službenih podataka kojima raspolaže Poreska uprava.

Planirane kontrole za 2017. godinu usmerene su na poreske obveznike prema njihovom fiskalnom kapacitetu. Stoga je plan terenske kontrole u najvećoj meri usmeren na kontrole poreskih obveznika koji imaju veći poreski rizik. Osnovu za takvo opredeljenje predstavlja izrada plana kontrola u najvećoj meri na osnovu analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u PPPDV prijavama.

Godišnji plan kontrola terenske kontrole za 2017. godinu sastoji se iz sledećih delova:
1. Deo plana kontrola sačinjen na bazi analize rizika;
2. Deo plana kontrola po zahtevima i prijavama drugih državnih organa (MUP, tužilaštvo, sudovi, inspekcijske službe), organizacionih delova Poreske uprave i prijava građana, upućenih Centrali Poreske uprave;
3. Deo plana kontrola za 2017. godinu po planovima, prijavama i drugim zahtevima koji se sačinjava u filijalama Poreske uprave;
4. Aktivnosti u vezi izvršenja plana kontrola za 2017. godinu i
5. Analiza rezultata i ocena izvršenja plana kontrola u 2016. godini.


Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal