Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Unapređenje saradnje između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku(objavljeno 22. februara 2017. godine)

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 21. februara 2017. godine, objavila sledeću vest:


Unapređenje saradnje između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku

U Republičkom zavodu za statistiku potpisan je Sporazum o saradnji između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku.

Potpisnici Sporazuma, gospođa Dragana Marković, direktorka Poreske uprave i dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku saglasni su da će unapređenju saradnje doprineti razmena podataka iz administrativnih evidencija koje su u nadležnosti pomenutih institucija.

Sporazum, koji je prilagođen novonastalim promenama u poreskom sistemu, predstavlja korak dalje u modernizaciji zvanične statistike na putu ka usaglašavanju sa metodologijom i praksom Evropske unije u smislu većeg korišćenja administrativnih podataka u statističke svrhe.

Prelaskom na elektronsku poresku prijavu stvoreni su uslovi da se prikupljeni podaci iz Poreske uprave koriste i u statističkoj proizvodnji, korišćenjem administrativnih izvora podataka, umesto prikupljanja podataka od izveštajnih jedinica.

Takođe je neophodno naglasiti da će ovakav način razmene podataka značajno smanjiti troškove i opterećenost privrede, odnosno poslovnih subjekata, u smislu da se jednom dostavljen podatak ma kojoj državnoj instituciju ne dostavlja ponovo, već da ga državni organi po potrebi međusobno razmene.

Sa aspekta statističke proizvodnje, bitno je naglasiti da će prelazak na korišćenje administrativnih podataka dovesti do promene metodologija, obezbeđivanjem pune pokrivenosti poslovnih subjekata, umesto sprovođenja statističkih istraživanja na bazi uzorka. Ove metodološke izmene će unaprediti kvalitet i obezbediti blagovremenu dostupnost podataka.


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal