Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

NOVI PPI-3 I PPI-4 obrasci podnose se elektronski(postavljeno 14. novembra 2017. godine)
Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koji je objavljen u U "Službenom glasniku RS", broj 101/2017 promenjen je izgled obrasca PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u elektronskom obliku.

Poreske prijave na novim obrascima PPI-3 i PPI-4, u elektronskom obliku, podnosiće se počev od 1. januara 2018. godine.
Prečišćeni tekst Pravilnika kao i novi izgled obrazaca možete pogledati ovde.Automatska overa saopštenjeAutor: AKTIVA sistem

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal