Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Objavljen Zakon koji između ostalog definiše i upotrebu elektronskog potpisa(postavljeno 24. oktobra 2017. godine)


Imajući u vidu tendencije u poslovanju i privrednom ambijentu, a i činjenicu da su na primer svi podnosioci finansijkih izveštaja obavezni i da u praksi koriste elektronski potpis, treba istaći da je u Službenog glasniku broj 94/2017 donešen ZAKON o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, a da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
  • Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004)
  • Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik RS", broj 51/2009)

U istom Službenog glasniku objavljen je ZAKON o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti.


Autor: AKTIVA sistem

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal