Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Ističu zakonski rokovi za podnošenje FI i PPPDP(postavljeno 13. juna 2017. godine)
Podsećamo sve obveznike dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, čija je poslovna godina identična sa kalendarskom, da su dužni da dostave finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre do 30. juna 2017 (član 33 Zakona o računovodstvu).

Za pravna lica poslednji dan za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za porez na dobit u toku redovnog poslovanja (bez statusnih promena) jeste 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvđuje porez (član 63 Zakona o porezu na dobit pravnih lica).

Ovo godine 180 dana se navršava 29. juna 2017.

Podsećamo sve obveznike da se pomenuti izveštaji i prijave podnose elektonski uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za APR potreban je validan sertifikat koji glasi na zakonskog zastupnika pravnog lica, a poresku prijavu PPPDP može da podnose da podnese i za to opunomoćeno lice (uz upotrebu PEP obrasca).


Autor: Marko ŠukaraNovac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal