Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Obaveza korišćenja neiskorišćenog godišnjeg odmora do 30. juna



(postavljeno 6. juna 2017. godine)






Podsećamo da shodno članu 73. Zakona o radu, godišnji odmor na koji zaposleni ima pravo po osnovu rada u 2016. godini, mora u potpunosti biti iskorišćen do 30. juna 2017. godine.

Poslodavcu, u tom smislu nije ostavljena mogućnost da zaposlenom isplati naknadu za neiskorišćene dane godišnjeg odmora.

Takođe, podsećamo da najnovijim Mišljenjem Ministarstva finansija broj 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. godine novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor za zaposlenog kojem prestaje radni odnos ima poreski karakter zarade.

Ovo napominjeno jer je većina privrednih subjekata, vođena ranijim mišljenjima Ministarstva finansija, navedenu naknadu do sada tretirala kao isplatu drugih prihoda iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana.


Autor: Marko Šukara











Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal