Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Uništavanje knjigovodstvene dokumentacije(postavljeno 13. aprila 2017. godine)
Način uništavanja knjigovodstvene dokumentacije nije regulisan propisima o računovodstvu, već je bliže uređen propisima kojima se uređuje arhivska građa i kancelarijsko poslovanje.(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-138/2017-16 od 3.3.2017.godine)

"Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 - dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama Zakona uređeni su rokovi u kojima je neophodno čuvati različite vrste dokumenata (npr. finansijski izveštaji čuvaju se 20 godina, dnevnik i glavna knjiga se čuvaju 10 godina), ali ne i način uništavanja knjigovodstvene dokumentacije.

Imajući u vidu navedeno, ukazujemo da pitanje načina uništavanja dokumentacije (u konkretnom slučaju knjigovodstvene) nije regulisano propisima o računovodstvu, već je isto, prema našim saznanjima, bliže uređeno propisima kojima se uređuje arhivska građa i kancelarijsko poslovanje."


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal