Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Funkcije računovodstva(postavljeno 20. februara 2012. godine)


Funkcije računovodstva su:
registrovanje ekonomskih događaja, njihovo
sitematizovanje, obrada i prezentiranje u izveštajima.


Dobro računovodstvo je kao dobra slika stanja i dobar film događanja u preduzeću. Da bi smo dobili pravu sliku stanja i pravi film događanja, potrebno je računovodstveni aparat valjano organizovati. Tržišna organizacija privrede sve jače naglašava funkciju računovodstva, jer ono je očni organ - svedok zbivanja preduzeća. Sa lažnim svedokom nema pouzdanih uvida u događaje. Zato valja učinti sve da svedok bude pouzdan, da daje valjane iskaze o preduzeću, kako bismo imali pravo uverenje i zdrave informacije za odlučivanje.

Dobro organizovati računovodstveni sistem znači, uz kadar koji ima dobra znanja, obezbediti racionalan i efikasan sistem registrovanja događaja, obrade i prezentiranja finansijskih informacija. Loš sistem loše zahvata informacije o događajima, loša obrada čini dodatno pogoršanje koje rezultira lošim izveštajima. U celini, to znači maglovitu predstavu o ekonomiji preduzeća i maglovite osnove, kako za ocenjivanje stanja u preduzeću, tako i za donošenje odluka.

Zdrav menadžment zahteva, kao preduslov zdravom ekonomskom odlučivanju, dobro organizovan računovodstveni sistem. Situacijom se može vladati samo ako situaciju poznajete, a to se postiže u uslovima kada se poseduje zdrav sistem računovodstva. Primetno je da sa privatizacijom dolazi do povećanja pažnje računovodstvu. Ono se stavlja pod lupu ispitivanja, a potom se sa pažnjom doteruje tako da bude podloga u prosuđivanju svih događaja u preduzeću i u vrednovanju preduzeća u celini i svake pojedinačne akcije.

Posao izgradnje valjanog računovodstvenog sistema je investicija jer preduzeću donosi dugoročne koristi. Ona nije neposredno vidljiva, ali je od vitalne važnosti.Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal