Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Servisi, pretrage, linkovi

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                        Pridružite nam se na  facebook.png

Stranica sadrži linkove na niz sajtova sa korisnim 
besplatnim servisima iz područja ekonomije,
finansija i sličnih poslovnih tema.


 

Knjigovodstveni program


RFZO

Elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica omogućava osiguranim licima da
na sajtu RFZO provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena unosom ličnog broja osiguranika.

Pretraga uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje omogućava osiguranicima da preko sajta RFZO provere da li je njihov poslodavac uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje.

Weather Widget

Pravno informacioni sistem Republike Srbije

Uvid u podatke o doprinosima fizičkog lica kod CROSO.

Team Viewer se povezuje na svaki PC ili server širom sveta za nekoliko sekundi. Možete kontrolisati udaljeni PC računar kao da sedite ispred njega. Računaru se takođe može pristupiti preko Team Viewer aplikacije za pametne telefone.

Praćenje statusa pošiljke na sajtu Javnog preduzeća „Pošta Srbije”.

Kalkulator za preračun neto u bruto zaradu sačinjen u ekselu, sa mogućnošću kursiranja.

Pretraga Registra menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Visina minimalne zarade u Republici Srbiji, pregled usvojenih i objavljenih odluka Socijalno-ekonomskog saveta RS o minimalnoj zaradi.

Pretraga nove šifre delatnosti koja je dodeljena privrednim društvima i preduzetnicima posle 12. avgusta 2010. godine, od kada se primenjuje nova klasifikacija delatnosti.

Zvanična kursna lista Narodne banke Srbije, sa mogućnošću izbora za koji dan želimo kursnu listu, za devize, efektivu ili srednji kurs te mogućnošću šest načina prikaza.

Registar privrednih društava kod Agencije za privredne registre sa mogućnošću pretrage po nazivu ili delu naziva kao i po matičnom broju.

Registar preduzetnika (radnji) kod Agencije za privredne registre sa mogućnošću pretrage po opštinama, nazivu ili delu naziva radnje, imenu ili delu imena osnivača te JMBG osnivača kao i registarskom broju radnje.

Jedinstveni registar računa pravnih i fizičkih lica kod poslovnih banaka koji vodi Narodna banka Srbije sa mogućnošću pretrage po broju računa, matičnom i poreskom broju, nazivu ili delu naziva imaoca računa.

Pretraga dužnika u "blokadi", odnosno prinudnoj naplati kod Narodne banke Srbije omogućava da se, preko računa ili matičnog broja imaoca računa, sazna da li dotični imalac ima, a ako ima i kolike su i od kada su, evidentiranih neizmirenih obaveza u odeljenju prinudne naplate NBS, podaci o "blokadi".

Poreska uprava

Registar evidentiranih pravnih lica i preduzetnika PDV obveznika kod Poreske uprave koji omogućava da se unosom PIB-a dobije podatak da li je određeni poreski obveznik evidentiran u sistem PDV-a, a ako jeste, dobivaju se i matični podaci o tom obvezniku.

Izračunavanje poziva na broj kod uplate javnih prihoda, najčešće poreza i doprinosa, omogućava dobijanje kontrolnog broja po modelu 97 i modelu 22 na instrumentima platnog prometa (nalozima za prenos).

Spisak svih poslovnih banaka kod Narodne banke Srbije sa adresama, telefonima, faksovima i predsednicima izvršnih odbora.

Linkovi ka svim poslovnim banakama članicama Udruženja banaka Srbije pod naslovom "Detaljne informacije o ponudama banaka u Strbiji".

Kreditni kalkulatori omogućavaju brzo priručno izračunavanje odnosa između visine traženog kredita, depozita, perioda otplate, kamatne stope i visine rate za kredite kod većine poslovnih banaka.

Konverzija mernih jedinica omogućavaju brzo preračunavanje odnosa između različitih mernih jedinica iz različitih mernih sistema (npr. metar/inč, tona/unca, litar/kubni centimetar, kvadratni metar/hektar, konjska snaga/vat, stepeni po Celzijusu/stepeni po Farenhajtu i slično).

Imenik Vlade Republike Srbije sa adresama, telefonima, faksovima, e-mail adresama kao i internet stranicama za ministarstva, kabinete, sektore i kancelarije Vlade RS.

Pronalaženje poštanskih brojeva za mesta u Srbiji omogućava pretraživanja po poštanskom broju, mestu i opštini u Srbiji.

Telefonski imenici Srbije omogućavaju preteragu poslovnih korisnika po imenu firme, delatnosti, broju telefona, adresi kao i fizičkih lica prema njihovom broju telefona, imenu i prezimenu i adresi.

Ekonomski rečnik na sajtu Narodne banke Srbije sadrži veliki broj pojmova iz područja ekonomije, razvrstanih azbučnim redom.

Automatski google prevodilac i online recnik - sa srpskog na engleski, nemački, francuski i još desetak svetskih jezika, i obrnuto.

Preslovljavanje iz latiničnog u ćirilično pismo i obrnuto.

Azbučni daljinar,  mapa Srbije,  mapa1 Novog Sada,  mapa2 Novog Sada, mapa Petrovaradina,  mapa Sremske Kamenice i  mapa Klise

Važni telefoni u Novom Sadu, crkveni pravoslavni kalendar, sve krsne slave, vremenska prognoza za narednih pet dana, tačan datum i tačno trenutno vreme, osnove srpskog pravopisa

Govorni automat Fonda PIO, Govorni automat Fonda PIO od 0 - 24 časa. Tel: 011 30 60 680 ili 0700 017 017 (po ceni lokalnog poziva).  

Pozivni centar Nacionalne službe za zapošljavanje Odgovori na vaša pitanja, Informacije i saveti u vezi zapošljavanja, Uputstva i konkretna pomoć, Informacije za nezaposlena lica i poslodavce: 0800/300-301

Kontakt centar Poreske uprave pruža mogućnost dobijanja opštih informacija u vezi svih poreskih propisa putem telefona, e-pošte i web sajta.

Prijava nepravilnosti u radu tržišnih inspektora na telefon 0800 102 101 
U okviru Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, akcija poboljšanja kvaliteta usluga u trgovini.

Primedbe i sugestije na račun zaposlenih u Poreskoj upravi mogu se davati na telefon 011 3950 528. Pročitajte izdvojene članove ZPPPA - član 24. koji govori o pravima poreskih obveznika i član 182. koji govori o prekršajima odgovornih lica u Poreskoj upravi, Direktivu o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi i Direktivu o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi.

Zaštita korisnika finansijskih usluga
Ukoliko smatrate da su vaša prava i interesi u poslovanju sa bankom, lizing kompanijom, menjačnicom, osiguravajućim društvom ili društvom za upravljanje dobrovoljnim finansijskim fondom povređeni možete uložiti prigovor Narodnoj banci Srbije na postupanje finansijske institucije.
Kako da ostvarite svoja prava - prospekt, brošura.
Medijacija u Narodnoj banci Srbije - prospekt, brošura.

 

 

Sajtovi državnih institucijaDržavne institucije     Detaljnije   > > >  

Sajtovi institucija Republike Srbije, AP Vojvodine i Grada Novog Sada.

 

Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura


Knjigovodstveni program

 Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal